Dansk Told & Skatteforbund - vi står bag dig som studerende

Dansk Told & Skatteforbund - vi står bag dig som studerende

Som studerende på professionsbachelor i skat står du ikke alene. I Dansk Told & Skatteforbund, som er fagforening for medarbejdere i Skatteministeriet med en tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund, tilbyder vi dig nemlig et studiemedlemskab, mens du studerer. På den måde kan du allerede under studierne blive en del af det skattefaglige fællesskab, du vil høre til, hvis du som professionsbachelor i skat får arbejde i en af Skatteforvaltningens styrelser.

Læs nedenfor mere om, hvad vi kan hjælpe dig med og tilbyde dig som studiemedlem.

Vi støtter bl.a. dig og dine medstuderende gennem vort studieråd, der har tæt kontakt til Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse. Samtidig er vi repræsenteret i uddannelsesudvalget på de professionshøjskoler, der udbyder uddannelsen.

Vi står bag et advisory board, hvor vi sammen med repræsentanter fra de mulige aftagere på det private arbejdsmarked vil bidrage til, at uddannelsen udvikles i forhold til behovet på det private arbejdsmarked.

Hvis du som professionsbachelor i skat ansættes i en styrelse under Skatteministeriet, vil du også blive omfattet af Dansk Told & Skatteforbunds overenskomst – det er os, der sikrer dig ordnede løn- og ansættelsesmæssige vilkår.

Det var også Dansk Told & Skatteforbund, som stod bag det initiativ, som førte til, at uddannelsen blev etableret - bl.a. gennem udarbejdelse af en behovsanalyse.

Klik, for at læse mere om os, der står bag dig og om Dansk Told & Skatteforbund på vores hjemmeside dts.dk.

Klik for at de fordele et studiemedlemskab giver adgang til.

Klik for at melde dig ind.

Har du spørgsmål omkring medlemskab af Dansk Told & Skatteforbund eller faglige spørgsmål i forbindelse med uddannelsen er du altid velkommen til at kontakte faglig sekretær Anette Albrechtsenaa@dts.dk eller på 23 21 36 62. 

 


Nyheder
Få hjælp og støtte hos FTFa
04. september 2020

Arbejdsløshedskassen FTFa giver sparring og optjening af mulighed for dagpenge efter endt studie.

DTS - velkommen til studerende i Haderslev
26. august 2020

Dansk Told & Skatteforbund byder velkommen til nye studerende på Professionshøjskolen UC SYD.

Hvad er professionsbachelor i skat

- vær med til at spille en vigtig rolle for velfærdssamfundet.

Her kan du læse professionsbachelor i skat

- en mellemlang videregående uddannelse.

En ny uddannelse, der giver dig gode jobmuligheder

- i skatteforvaltningen eller som rådgiver.