Uddannelse med gode muligheder

Uddannelse med gode muligheder

Professionsbachelor i skat er blevet udviklet af Københavns Professionshøjskole (tidligere Metropol) på baggrund af en behovsanalyse, der klart viste, at der blandt offentlige og private arbejdsgivere er behov for nyuddannede med viden om beskatning set i sammenhæng med jura, regnskab, kommunikation og forretningsudvikling og it. Der er derfor gode muligheder for praktik og job efter afsluttet uddannelse.

Netop fordi der er brug for den viden, som uddannelsen giver, så er det vigtigt, at den studerende har lyst til at være studerende - i en vekselvirkning mellem teori og praksis - og være nysgerrig på alle facetterne i uddannelsen og dygtiggøre sig.

Efter afsluttet uddannelse er man kvalificeret til at kunne håndtere komplekse finansielle udfordringer i forhold til borgere og virksomheder. Det giver mulighed for at få job som faglig kernemedarbejder inden for bl.a. vejledning, sagsbehandling, inddrivelse, vurdering og kontrol i Skatteforvaltningen – det vil sige i en række af Skatteministeriets styrelser. Her kan du læse om, hvad man får som løn, hvis man som professionsbachelor i skat ansættes i en styrelse under Skatteministeriet. Derudover er der også muligheder for at få job som rådgiver i revisionsbranchen eller hos it-leverandører af offentlige systemer.

En professionsbachelor i skat er rustet til at være fremtidens skattemedarbejder og dermed kernemedarbejder i Skatteforvaltningen, som i disse år opruster på skattekontrollen.

Læs om karrieremulighederne i de forskellige styrelser under Skatteministeriet.

Som erfaren medarbejder vil der også senere være muligheder for job i advokatbranchen på baggrund af den skattemæssige erfaring. 

Læs om karriere og gode råd fra fire i Skatteministeriet og fire i den private sektor, der tidligere har gennemgået en uddannelse, der kan sammenlignes med professionsbachelor i skat.


Nyheder
Tillykke til nye professionsbachelorer i skat…
24. januar 2023

Stort tillykke til dimittender på professionsbachelor i skat på årgang 2019.

To nye studiebyer fra 2023
17. januar 2023

Fra efteråret 2023 kan du også læse professionsbachelor i skat i Esbjerg og i Odense.

Hvad er professionsbachelor i skat

- vær med til at spille en vigtig rolle for velfærdssamfundet.

Her kan du læse professionsbachelor i skat

- 3½-årig uddannelse i København, Haderslev, Herning eller Randers.

En ny uddannelse, der giver dig gode jobmuligheder

- til styrkelse af skattefagligheden i Skatteforvaltningen eller som rådgiver.