Uddannelse med gode muligheder

Uddannelse med gode muligheder

 

Som professionsbachelor i skat er man kvalificeret til at kunne håndtere komplekse finansielle udfordringer i forhold til borgere og virksomheder. Det giver mulighed for at få job som faglig kernemedarbejder inden for bl.a. vejledning, sagsbehandling, inddrivelse, vurdering og kontrol i Skatteministeriets styrelser.

Mød en studerende på professionsbachelor i skat

Her har du mulighed for at møde studerende og dimittender fra professionsbachelor i skat, der fortæller om uddannelsen, praktikophold og job.

Jobmuligheder i Skatteministeriets styrelser

En professionsbachelor i skat er rustet til at være fremtidens skattemedarbejder og dermed kernemedarbejder i Skatteforvaltningen, som i disse år opruster på skattekontrollen.

Læs om karriere og gode råd fra ansatte og direktører i styrelser under Skatteministeriet.

Læs om karrieremulighederne i de forskellige styrelser under Skatteministeriet.

Løn i styrelserne under Skatteministeriet

Her kan du læse om, hvad man får som løn, hvis man som professionsbachelor i skat ansættes i en styrelse under Skatteministeriet

Jobmuligheder i den private sektor

Der er mulighed for at få job i revisionsbranchen, f.eks. som skatterådgiver eller revisor, i virksomhed med skattefaglige opgaver - som f.eks. landbrugsrådgivere - eller hos it-leverandører af offentlige systemer.

Som erfaren medarbejder vil der også senere være muligheder for job i advokatbranchen på baggrund af den skattemæssige erfaring.

Læs om karriere og gode råd fra fire i den private sektor, der tidligere har gennemgået en uddannelse, der kan sammenlignes med professionsbachelor i skat.

Behovsanalyser dokumenterer jobmuligheder

Professionsbachelor i skat er blevet udviklet af Københavns Professionshøjskole på baggrund af en behovsanalyse i 2016 – og en opfølgende analyse af relevans og behov i 2021 - der klart viser, at der blandt offentlige og private arbejdsgivere vil være behov for nyuddannede med viden om beskatning set i sammenhæng med jura, regnskab, kommunikation samt forretningsudvikling og it. Der er derfor gode muligheder for praktik og job efter afsluttet uddannelse.

Netop fordi der er brug for den viden, som uddannelsen giver, så er det vigtigt, at den studerende har lyst til at være studerende - i en vekselvirkning mellem teori og praksis - og være nysgerrig på alle facetterne i uddannelsen og dygtiggøre sig.

 


Nyheder
DTS - velkommen til studerende på VIA Randers…
27. september 2023

Dansk Told & Skatteforbund byder velkommen til nye studerende på VIA Randers.

DTS - velkommen til studerende på VIA Herning…
20. september 2023

Dansk Told & Skatteforbund byder velkommen til nye studerende på VIA Herning.

Hvad er professionsbachelor i skat

- vær med til at spille en vigtig rolle for velfærdssamfundet.

Her kan du læse professionsbachelor i skat

- i København, Odense, Herning eller Randers - og hybrid i Herning eller Randers.

En ny uddannelse, der giver dig gode jobmuligheder

- til styrkelse af skattefagligheden i Skatteforvaltningen eller som rådgiver.