Dansk Told & Skatteforbund står bag dig

Dansk Told & Skatteforbund står bag dig

Professionsbachelor i skat er hjerteblod for Dansk Told & Skatteforbund.

Som fagforening har skattefagligheden blandt medarbejderne i Skatteministeriets styrelser vores fokus - og her er uddannelsen vigtig for at styrke skattefagligheden blandt de mange nye medarbejdere, der ansætte i Skatteforvaltningen i disse år.

Det var også Dansk Told & Skatteforbund, som stod bag det initiativ, som førte til, at uddannelsen blev etableret - bl.a. gennem udarbejdelse af en behovsanalyse.

Vi støtter bl.a. dig og dine medstuderende gennem vort studieråd, der har tæt kontakt til Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse. Samtidig er vi repræsenteret i uddannelsesudvalget på de professionshøjskoler, der udbyder uddannelsen.

Vi står bag et advisory board, hvor vi sammen med repræsentanter fra de mulige aftagere på det private arbejdsmarked vil bidrage til, at uddannelsen udvikles i forhold til behovet på det private arbejdsmarked.

Hvis du som professionsbachelor i skat ansættes i en styrelse under Skatteministeriet, vil du også blive omfattet af Dansk Told & Skatteforbunds overenskomst – det er os, der sikrer dig ordnede løn- og ansættelsesmæssige vilkår.

Klik, for at læse mere om os, der står bag dig og om Dansk Told & Skatteforbund på vores hjemmeside dts.dk.

Klik for at se de fordele et studiemedlemskab giver adgang til.

Klik for at melde dig ind.

Har du spørgsmål omkring medlemskab af Dansk Told & Skatteforbund eller faglige spørgsmål i forbindelse med uddannelsen er du altid velkommen til at kontakte chefkonsulent Anette Albrechtsen  aa@dts.dk eller på 23 21 36 62. 


Nyheder
DTS - velkommen til studerende på VIA Univers…
10. september 2021

Dansk Told & Skatteforbund byder velkommen til nye studerende på Professionshøjskolen VIA University College.

DTS - velkommen til studerende på Københavns…
07. september 2021

Dansk Told & Skatteforbund byder velkommen til nye studerende på Københavns Professionshøjskole.

Hvad er professionsbachelor i skat

- vær med til at spille en vigtig rolle for velfærdssamfundet.

Her kan du læse professionsbachelor i skat

- 3½-årig uddannelse i København, Haderslev, Herning eller Randers.

En ny uddannelse, der giver dig gode jobmuligheder

- til styrkelse af skattefagligheden i Skatteforvaltningen eller som rådgiver.