Hvad er professionsbachelor i skat

Hvad er professionsbachelor i skat

Professionsbachelor i skat giver en kombination af beskatning, jura, regnskab, kommunikation, forretningsudvikling og it. Professionsbachelor i skat er alternativ til f.eks. at starte som revisorelev, tage uddannelsen som finansøkonom eller vælge en universitetsuddannelse. 

Hvad siger studerende om professionsbachelor i skat

 
(Husk at tillade alle cookies for at kunne se videoen)


Uddannelsens grundpiller

Professionsbachelor i skat er udviklet til at imødekomme behov både i den offentlige og i den private sektor og giver kompetencer og viden inden for beskatning set i sammenhæng med jura, regnskab, kommunikation samt forretningsudvikling og it.

Uddannelsen gør det muligt for den studerende at vælge forskellige veje under uddannelsen og forskellige karriereveje efter afsluttet uddannelse.

Se mere om job og karriere her.

Job og karriere

Professionsbachelor i skat giver forskellige job- og karrieremuligheder:

  • Som skattefaglig medarbejder i en række af Skatteministeriets styrelser rundt om i landet, der har opgaver med vejledning, sagsbehandling og kontrol.
  • I private virksomheder med regnskabs- og skatteopgaver.
  • Som revisor eller skatterådgiver hos revisorer, advokater eller landbrugsrådgivere.

Se mere om job og karriere her.

Uddannelsessteder

Professionsbachelor i skat er en uddannelse på 3½ år, der gennemføres på SU. Uddannelsen udbydes på professionshøjskoler i København, Odense, Herning og Randers. I Herning og Randers udbydes der både fysiske og hybride hold.

Uddannelsen har gode studiemiljøer, hvor du bliver set og hørt i hverdagen.

Se mere om uddannelsesstederne her.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen er sammensat af en række obligatoriske fag, der sikrer, at den enkelte studerende har den rette viden til at løse opgaverne - og så arbejdsgiverne ved, hvad den enkelte kan. Valgfagene er f.eks. indenfor områderne revision, inddrivelse og selskaber.

Der er også mulighed for at vælge, om praktikken under uddannelsen skal være i den offentlige eller i den private sektor. 

Endelig er der mulighed for at vælge emne til det afsluttende bachelorprojekt, der kan gå i den retning, som har størst interesse for den studerende - også i forhold til den videre udvikling via karriere og eventuel videreuddannelse.

Læs mere om indholdet i uddannelsen her.

Mød andre studerende fra professionsbachelor i skat


(Husk at tillade alle cookies for at kunne se videoen)

Se video med Marina, hvor hun fortæller om uddannelsen:

Se video med Karina, hvor hun fortæller om uddannelsen:

Se video med Betinna, hvor hun fortæller om uddannelsen:

Se video med Mathilde, hvor hun fortæller om uddannelsen:

Se video med Oksana, hvor hun fortæller om uddannelsen:

Se video, hvor fire af de studerende på det første hold på uddannelsen i København fortæller, hvorfor de har søgt ind på studiet, og deres tanker om studiet efter godt et halvt år:

Læs mere om historien bag uddannelsen her.

 

 

 

 

 


Nyheder
Søg optagelse på professionsbachelor i skat
26. juni 2024

Kom med på holdet - søg ind på professionsbachelor i skat.

DTS - velkommen til studerende på VIA Randers…
27. september 2023

Dansk Told & Skatteforbund byder velkommen til nye studerende på VIA Randers.

Hvad er professionsbachelor i skat

- vær med til at spille en vigtig rolle for velfærdssamfundet.

Her kan du læse professionsbachelor i skat

- i København, Odense, Herning eller Randers - og hybrid i Herning eller Randers.

En ny uddannelse, der giver dig gode jobmuligheder

- til styrkelse af skattefagligheden i Skatteforvaltningen eller som rådgiver.