Dansk Told & Skatteforbund - når du er dimittend

Dansk Told & Skatteforbund - når du er dimittend

Når du har afsluttet din uddannelse og er dimitteret som professionsbachelor i skat, har Dansk Told & Skatteforbund fortsat et godt tilbud til dig. Vi kan altid give dig adgang til en række medlemsfordele - og vi kan yde dig faglig bistand afhængig af, hvor du er ansat.

Vi giver dig mulighed for at være en del af et fagligt fællesskab med kolleger på alle niveauer i Skatteministeriets styrelser. Kolleger, som har en uddannelsesmæssig baggrund, der svarer til din - og som ser frem til, at du bliver en del af det fællesskab, der er i Dansk Told & Skatteforbund.


Hvis du bliver ansat i en styrelse under Skatteministeriet

Har du som studerende været studiemedlem af Dansk Told & Skatteforbund, vil du i forbindelse med din ansættelse i en styrelse under Skatteministeriet blive omfattet af Dansk Told & Skatteforbunds overenskomst. Du overgår så til et ordinært medlemskab af forbundet.

Som ordinært medlem har du fuld adgang til at få faglig bistand og rådgivning - og til, at forbundet bl.a. kan forhandle dine lønvilkår.  Du bliver også omfattet af forbundets kollektive gruppelivsordning samt forsikring ved kritisk sygdom.

Du har naturligvis også fortsat adgang til de medlemstilbud, du har haft som studiemedlem.

Du kan se hvad det koster at være medlem her - og som ordinært medlem er dit kontingent fradragsberettiget og blive automatisk indberettet til Skattestyrelsen.

Du kan ændret dit studiemedlemskab til et ordinært medlemskab her.

Hvis du blive ansat i den private sektor

Har du som studerende været studiemedlem af Dansk Told & Skatteforbund, kan du fortsætte med et ekstraordinært medlemskab, hvis du bliver ansat i den private sektor.

Et ekstraordinært medlemskab giver dig fortsat adgang til de medlemstilbud, du har haft som studiemedlem. Dansk Told & Skatteforbund har ikke overenskomster på det private område. Det betyder, at vi ikke har en formel ret til at indgå aftaler om løn- og ansættelsesmæssige vilkår med din arbejdsgiver - men du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har behov for faglig bistand eller rådgivning.

Du kan se, hvad det koster at være ekstraordinært medlem her. Da vi ikke har knyttet en formel aftale- og forhandlingsret til din ansættelse, er der ikke skattemæssigt fradrag for kontingentet som ekstraordinært medlem.

Du kan ændre dit studiemedlemskab til et ekstraordinært medlemskab her.


Vi er her for dig

Hvis du som nyuddannet professionsbachelor i skat har et spørgsmål om dine muligheder i Dansk Told & Skatteforbund, er du altid velkommen til at kontakte

Du kan læse meget mere om Dansk Told & Skatteforbund på www.dts.dk


Nyheder
DTS - velkommen til studerende på VIA Randers…
27. september 2023

Dansk Told & Skatteforbund byder velkommen til nye studerende på VIA Randers.

DTS - velkommen til studerende på VIA Herning…
20. september 2023

Dansk Told & Skatteforbund byder velkommen til nye studerende på VIA Herning.

Hvad er professionsbachelor i skat

- vær med til at spille en vigtig rolle for velfærdssamfundet.

Her kan du læse professionsbachelor i skat

- i København, Odense, Herning eller Randers - og hybrid i Herning eller Randers.

En ny uddannelse, der giver dig gode jobmuligheder

- til styrkelse af skattefagligheden i Skatteforvaltningen eller som rådgiver.