Karriere i Skatteministeriets styrelser

Som professionsbachelor i skat vil du have mange muligheder for interessante job som skattemedarbejder i Skatteministeriets styrelser. Her kan du finde job, der giver dig mulighed for at arbejde med kontrol, revision, jura, internationalt samarbejde, it-udvikling, vurdering, kundebetjening, gældsinddrivelse, administration og meget mere indenfor et bredt fagområde, der omfatter bl.a. skat, moms, afgifter, inddrivelse, told, ejendomsvurdering, motorregistrering og klagebehandling.

Læs hvad skatteminister Morten Bødskov, S, siger om uddannelsen.

Skatteministeriet består af departement og ti styrelser, hvoraf de syv af styrelserne samlet set er en del af Skatteforvaltningen. Her kan du finde informationer om de enkelte dele af Skatteministeriet.

Skatteforvaltningen

Skatteforvaltningen blev etableret den 1. juli 2018, da det tidligere SKAT blev opdelt i syv styrelser, som tilsammen udgør Skatteforvaltningen.

Skatteministeriets øvrige dele

Under Skatteministeriet er der yderligere tre styrelser, som ikke er en del af Skatteforvaltningen:

Endelig er der Skatteministeriets departement, som for den overordnede styring, ministerbetjening, arbejde med lovgivning m.v.


Nyheder
Dimittend hos DTS
25. januar 2022

Dansk Told & Skatteforbund støtter professionsbachelorer i skat.

Tillykke - og godt gået!
21. januar 2022

Tillykke til dimittender på professionsbachelor i skat fra forbundsformand Jørn Rise, Dansk Told & Skatteforbund.

Hvad er professionsbachelor i skat

- vær med til at spille en vigtig rolle for velfærdssamfundet.

Her kan du læse professionsbachelor i skat

- 3½-årig uddannelse i København, Haderslev, Herning eller Randers.

En ny uddannelse, der giver dig gode jobmuligheder

- til styrkelse af skattefagligheden i Skatteforvaltningen eller som rådgiver.