Løn som fuldmægtig under Skatteministeriet

En professionsbachelor i skat, der får job i en styrelse under Skatteministeriet, bliver ansat som fuldmægtig. Lønnen er aftalt i den overenskomst, der er indgået mellem Dansk Told & Skatteforbund/CO10 og Moderniseringsstyrelsen/Finansministeriet.

Startløn

Det betyder aktuelt - og som udgangspunkt - en startløn inkl. rådighedstillæg på ca. 27.690 kr. om måneden. Dette er udgangspunktet, men aftalen åbner også mulighed for, at ansættelsesmyndigheden kan forhøje startlønnen - og dermed lønancienniteten - ved ansættelsen. Dette forudsætter, at en konkret vurdering af den nyansattes arbejdsmæssige erfaring og kvalifikationer m.v. set i relation til stillingen giver grundlag herfor.

Lønforløb

Efter syv års ansættelse er er lønnen automatisk steget til ca. 36.000 kr. om måneden inkl. rådighedstillæg.

Ud over den faste løn er det også muligt at få tildelt et tillæg ved de årlige tillægsforhandlinger. Tillæg kan enten gives som et fast tillæg eller som et éngangsvederlag.

Ud over lønnen indbetaler arbejdsgiver 18% i pensionsbidrag til en pensionsordning i PFA Pension.

Se oversigt over lønnen.

Avancement til højere stilling

Som fuldmægtig er der mulighed for at avancere til en stilling som fagkonsulent – med en månedsløn på ca. 36.150 kr. – eller specialkonsulent med en månedsløn på op til ca. 45.480 kr.

Der er også mulighed for at blive leder – her starter lønnen på ca. 46.700 kr. om måneden – eller chefkonsulent (faglig specialist) med et tilsvarende lønniveau.

Alle lønsatser er angivet i april 2023-niveau. Lønsatserne reguleres i takt med de generelle lønreguleringer, der er aftalt for ansatte i staten.

Se mere om løn ved ansættelse i Skatteforvaltningen på Dansk Told & Skatteforbunds hjemmeside.


Nyheder
Åbent hus på uddannelsen i Odense
31. maj 2023

Åbent hus for professionsbachelor i skat den 13. juni 2023 i Odense.

Professionsbachelor i skat fejres i Esbjerg
23. februar 2023

UC SYD fejrer, at de fra september 2023 også udbyder uddannelsen i Esbjerg.

Hvad er professionsbachelor i skat

- vær med til at spille en vigtig rolle for velfærdssamfundet.

Her kan du læse professionsbachelor i skat

- i København, Haderslev, Esbjerg, Odense, Herning eller Randers - og hybrid i Herning eller Randers.

En ny uddannelse, der giver dig gode jobmuligheder

- til styrkelse af skattefagligheden i Skatteforvaltningen eller som rådgiver.