Løn som fuldmægtig under Skatteministeriet

En professionsbachelor i skat, der får job i en styrelse under Skatteministeriet, bliver ansat som fuldmægtig. Lønnen er aftalt i den overenskomst, der er indgået mellem Dansk Told & Skatteforbund/CO10 og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen/Finansministeriet.

Startløn

Det betyder aktuelt - og som udgangspunkt - en startløn inkl. rådighedstillæg på ca. 29.430 kr. om måneden. Dette er udgangspunktet, men aftalen åbner også mulighed for, at ansættelsesmyndigheden kan forhøje startlønnen - og dermed lønancienniteten - ved ansættelsen. Dette forudsætter, at en konkret vurdering af den nyansattes arbejdsmæssige erfaring og kvalifikationer m.v. set i relation til stillingen giver grundlag herfor.

Lønforløb

Efter syv års ansættelse er er lønnen automatisk steget til ca. 38.270 kr. om måneden inkl. rådighedstillæg.

Ud over den faste løn er det også muligt at få tildelt et tillæg ved de årlige tillægsforhandlinger. Tillæg kan enten gives som et fast tillæg eller som et éngangsvederlag.

Ud over lønnen indbetaler arbejdsgiver 18% i pensionsbidrag til en pensionsordning i PFA Pension.

Se oversigt over lønnen.

Avancement til højere stilling

Som fuldmægtig er der mulighed for at avancere til en stilling som fagkonsulent – med en månedsløn på ca. 38.400 kr. – eller specialkonsulent med en månedsløn på op til ca. 48.300 kr.

Der er også mulighed for at blive leder – her starter lønnen på ca. 52.300 kr. om måneden – eller chefkonsulent (faglig specialist) med et tilsvarende lønniveau.

Alle lønsatser er angivet i april 2024-niveau. Lønsatserne reguleres i takt med de generelle lønreguleringer, der er aftalt for ansatte i staten.

Se mere om løn ved ansættelse i Skatteforvaltningen på Dansk Told & Skatteforbunds hjemmeside.


Nyheder
DTS - velkommen til studerende på VIA Randers…
27. september 2023

Dansk Told & Skatteforbund byder velkommen til nye studerende på VIA Randers.

DTS - velkommen til studerende på VIA Herning…
20. september 2023

Dansk Told & Skatteforbund byder velkommen til nye studerende på VIA Herning.

Hvad er professionsbachelor i skat

- vær med til at spille en vigtig rolle for velfærdssamfundet.

Her kan du læse professionsbachelor i skat

- i København, Odense, Herning eller Randers - og hybrid i Herning eller Randers.

En ny uddannelse, der giver dig gode jobmuligheder

- til styrkelse af skattefagligheden i Skatteforvaltningen eller som rådgiver.