Professionsbachelor i skat - en ny uddannelse

02. januar 2018

En helt ny professionsbachelor i skat udbydes fra sommeren 2018 med praktik-garanti og job i sigte.

Af journalist Irene Scharbau 

Hvis man kan lide at arbejde med kombinationen af tal, jura og kontakten til mennesker, er der godt nyt forude for studerende, der skal vælge videregående uddannelse: En helt ny skatteuddannelse udbydes til sommer som professionsbachelor på professionshøjskoler i København og Haderslev.

Knap 100 studerende i København og Haderslev får i 2018 som de første muligheden for at blive fremtidens nye skattefaglige kernemedarbejdere. Uddannelsen er skruet sammen, så disse studerende kommer ud med et højt og bredt fagligt niveau, der gør dem i stand til at arbejde med skat mange steder. En del af uddannelsen bliver et semester i praktik, og professionshøjskolerne stiller på forhånd garanti for praktikplads.

Uddannelsen varer 3,5 år i alt, og det kombinerede teoretiske og praktiske forløb vil give de studerende det bedste udgangspunkt for at arbejde med grundlaget for Danmarks velfærd – skatten. Der er særligt fokus på at træne overblik og analytiske evner, formidlings- og kommunikationsevner, samarbejdsevner og ansvar. 

Job i sigte

Der er ingen tvivl om, at der bliver brug for de nye professionsbachelorer, hvoraf det første hold vil være færdig ultimo 2021: En historisk investering på 10 mia. kroner skal opgradere Danmarks skattevæsen de kommende år, og mindst 3.500 nye medarbejdere skal ansættes. Ansøgere med specifik skattefaglig viden bliver særdeles attraktive.

Men også andre brancher end lige skattevæsenet er interesserede i den nye uddannelse. Jobs i fx Skatteankestyrelsen, revisions- og skatteadvokatkontorer er også tilkendegivet fra brancherne.

- Vi er utroligt glade for, at professionsbacheloren nu udbydes som en godkendt, offentlig videregående uddannelse. I adskillige år har vi gjort opmærksom på det problem, at der ikke kunne rekrutteres nye medarbejdere med tilstrækkelig stærk faglig skatteprofil. Om få år får vi nu folk med de helt rigtige kompetencer. Vi har arbejdet hårdt for etablering og udvikling af uddannelsen og har fået god sparring fra mange sider, bl.a. Skatteministeriet og FTF, siger Jørn Rise, formand for Dansk Told & Skatteforbund. Det er nemlig DTS, der har gjort det helt store benarbejde for at gøre uddannelsen til virkelighed.

De helt rigtige kundskaber

Professionshøjskolen Metropol har i sin opbygning af uddannelsen sikret sig, at aftagerne har været med til at foreslå, hvad uddannelsen skal indeholde. Det betyder, at de nyuddannede kommer ud med præcis de kundskaber, som både skattevæsen og andre brancher efterspørger. Uddannelsen er med andre ord skræddersyet til fremtidens behov, og jobmulighederne er dermed store.
 

Opbygning

Professionsbacheloren i skat er bygget op med 2,5 års obligatoriske moduler om bl.a. beskatning, jura, regnskab, forretningsudvikling og it samt kommunikation. Herudover skal man tage to valgfrie moduler, som fx kan være inden for selskabsbeskatning, inddrivelse, it eller revision.

Modulerne afsluttes med skriftlige og mundtlige prøver.

Uddannelsen afsluttes med et semesters praktik og et bachelor-projekt.

Adgangskrav

Som udgangspunkt skal man have en gymnasial eksamen, men kan via kvote 2 komme ind med anden erhvervsuddannelse og evt. suppleringsfag.

 

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere på https://www.phmetropol.dk/uddannelser/pb+i+skat/optagelse

 

Stor opbakning til uddannelsen

Skatteminister Karsten Lauritzen: ”Det er glædeligt, at der er etableret en ny skatteuddannelse, som kan være med til at aflaste det store rekrutterings-behov på 3.500 jobs, som vi får de kommende år i skattevæsenet. Skat er et særligt område i udvikling, og det giver stor mening med en specialiseret uddannelse, når man skal arbejde inden for sektoren. Jeg håber, at professionsbacheloren i fremtiden ikke kun skal tilbydes på Metropol, men også i Jylland og være en slags fødekæde til de jobs, der kommer. Kompetencebehovet vil ændre sig, og med fokus på efteruddannelse vil uddannelsen også spille en rolle. Professionsbachelorerne vil blive kulturbærere i det nye skattevæsen. Uddannelsen kan jobmæssigt sikkert have et bredere sigte, vi ser jo mange skattefolk gå over i fx revisionsbranchen, men skattevæsenet har stor interesse i uddannelsen til at løfte rekrutteringsudfordringen”.

Andreas Berggreen, direktør for udvikling og forenkling, SKAT (tidligere afdelingschef Koncernstyring, Skatteministeriet):

”Skatteforvaltningen står over de kommende år for at skulle rekruttere mange tusinde nye medarbejdere, fordi vi skal være flere, og fordi mange af de nuværende medarbejdere går på pension. I den forbindelse er det vigtigt, at der er et udbud af kvalificeret arbejdskraft. Det kan professionsbacheloren i skat bidrage til, fordi den fagligt og metodisk har sit fokus på de kerneopgaver, der varetages i skatteforvaltningen. Uddannelsen har desuden den fordel, at den udbydes i det ordinære uddannelsessystem og derfor giver en kompetence, der kan bruges på tværs af privat og offentlig sektor, som der tilmed kan bygges videre på ved at følge relevant uddannelse på masterniveau efter nogle års erhvervserfaring. På den måde skaber uddannelsen et rigtig godt udgangspunkt for, at de, der tager uddannelsen, kan skabe sig et spændende og udviklende arbejdsliv”.

Merete Agergaard, direktør for SKAT: ”Vi står over for en stor rekrutteringsøvelse i skatteforvaltningen i de kommende år. Både fordi vi skal være flere, men også fordi mange skattemedarbejdere går på pension. Skatteforvaltningen i Danmark skal bygges på en stærk faglighed og fokus på at løse kerneopgaverne. Derfor passer den faglige profil, som de kommende professionsbachelorer i skat kommer med, rigtigt godt ind i skatteforvaltningen. Det, de kan bidrage med, er en grundig bred uddannelse i en stor kompliceret skattelovgivning, og den viden kan bruges til at give borgere og virksomheder den bedst mulige hjælp og rådgivning.

Det er et stort arbejde, der har ligget forud, inden uddannelsen gik i luften. Og jeg vil da gerne rose Dansk Told- og Skatteforbund for det ihærdige arbejde, de har lagt i at få uddannelsen til at blive til virkelighed. Det er flere års arbejde for en mere fagligt vinklet uddannelse, der nu har båret frugt blandt andet til glæde for den kommende skatteforvaltning”.

Anette Hummelshøj, direktør for Skatteankestyrelsen: ”I Skatteankestyrelsen er vi rigtig glade for, at der kommer en professionsbachelor i skat. Skatteområdet er et levende fagområde med mange spændende problemstillinger. Vi er altid på udkig efter kompetente og engagerede eksperter i skat og vurdering, der søger spændende faglige udfordringer. I dag er de fleste af vores sagsbehandlere jurister og skatterevisorer. Fremover forventer vi da helt klart, at professionsbachelorerne også vil bidrage til at sikre en effektiv behandling af de klagesager, vi har på vores område. Vi er meget positive over for alle initiativer, der bidrager til fagligheden, og professionsbacheloren er et godt tiltag”.

Christian Bachmann, skatteadvokat og brancheformand for Danmarks skatteadvokater:

”Det er en stor fordel, at SKAT har adgang til velkvalificerede medarbejdere. Med oprustningen af skattevæsenet er det også nødvendigt, at der kommer det rette mix af medarbejdere hos SKAT. Her tror jeg, at professionsbacheloruddannelsen vil medvirke til at udfylde et tomrum og blive den rygrad af nye embedsmænd, som ser SKAT som en langsigtet karrieremulighed.

Uddannelsen vil også kunne anvendes i advokatbranchen, når de nyuddannede professionsbachelorer har fået den nødvendige erfaring hos SKAT. Vi har i dag andre end cand.jur.’ er ansat, og den udvikling vil fortsætte.”

Poul Landergren, Tax Partner, Revisionsfirmaet Baker Tilly: ”Det er positivt med en uddannelse, der kombinerer praktisk viden med en god, faglig ballast. I dag er kandidaterne oftest helt grønne på skatteområdet og skal oplæres fra bunden. Praktikforløbet sammen med teoretisk viden giver rigtig god mening. Jeg har selv en baggrund som fuldmægtig i Told & Skat, og jeg forstår ikke, hvorfor man nedlagde den uddannelse. Hvis man vil ud i revisionsbranchen, kan man fx arbejde med selvangivelser for mindre erhvervsdrivende, der starter de fleste, men det vil være en klar fordel at tage en kandidateksamen efterfølgende. Som bachelor har man den store fordel, at man har interesse for skat i forvejen og kan vælge retning på det grundlag med bl.a. praktisk erfaring. Når vi ansætter, ser vi på uddannelse, men i høj grad også på studiejob-erfaring”.  

Peter Ussing, chef-IT-arkitekt, SKAT Account, DXC Technology:

”Den nye professionsbachelor i skat er en milepæl i processen med at uddanne nye dygtige unge til skatteopkrævning. Det at sikre en retfærdig beskatning – og sikre at alle betaler det de skal – er en kompliceret proces. Men det moderne velfærdssamfund hænger kun sammen når det gøres rigtigt. Selv har jeg i mange år arbejdet med at bygge it-baserede skattesystemer – og her har Danmark historisk set været langt fremme. Vi har bruge for nye dygtige unge for at nå videre”.


Læs også
Søg optagelse på professionsbachelor i skat
26. juni 2024

Kom med på holdet - søg ind på professionsbachelor i skat.

DTS - velkommen til studerende på VIA Randers…
27. september 2023

Dansk Told & Skatteforbund byder velkommen til nye studerende på VIA Randers.

Hvad er professionsbachelor i skat

- vær med til at spille en vigtig rolle for velfærdssamfundet.

Her kan du læse professionsbachelor i skat

- i København, Odense, Herning eller Randers - og hybrid i Herning eller Randers.

En ny uddannelse, der giver dig gode jobmuligheder

- til styrkelse af skattefagligheden i Skatteforvaltningen eller som rådgiver.