Advisory Board om professionsbachelor i skat

29. juni 2018

I Dansk Told & Skatteforbund ønsker vi at fastholde udviklingen af professionsbachelor i skat, så uddannelsen hele tiden tilpasses behovet på arbejdsmarkedet og hos de enkelte aftagere af dimittender og praktikanter.

Dansk Told & Skatteforbund har derfor etableret et ”Advisory Board” i forbundets regi, der kan se på arbejdsmarkedet og behovene bredt og på landsplan. Vi er meget glade for, at en række brancherepræsentanter har sagt ja til at indgå i samarbejdet.

På nuværende tidspunkt består forbundets Advisory Board af:

  • Christian Bachmann, Danmarks Skatteadvokater
  • Jacob Ravn, Dansk Erhverv
  • Sune Hein Bertelsen, Dansk Industri
  • Kasper Truelsen, FSR - danske revisorer
  • Eline Blak, Rigspolitiet
  • Marianne Nielsen, Dansk Told & Skatteforbund
  • Charlotte Schou, Dansk Told & Skatteforbund
  • Anette Albrechtsen, Dansk Told & Skatteforbund

Advisory Board om professionsbachelor i skat har afholdt møde i juni 2018, hvor blandt andet det fremtidige samarbejde og virksomhedsbesøg for de studerende på professionsbachelor i skat blev drøftet.

Advisory Board afholder møde igen i december 2018.


Læs også
Søg optagelse på professionsbachelor i skat
26. juni 2024

Kom med på holdet - søg ind på professionsbachelor i skat.

DTS - velkommen til studerende på VIA Randers…
27. september 2023

Dansk Told & Skatteforbund byder velkommen til nye studerende på VIA Randers.

Hvad er professionsbachelor i skat

- vær med til at spille en vigtig rolle for velfærdssamfundet.

Her kan du læse professionsbachelor i skat

- i København, Odense, Herning eller Randers - og hybrid i Herning eller Randers.

En ny uddannelse, der giver dig gode jobmuligheder

- til styrkelse af skattefagligheden i Skatteforvaltningen eller som rådgiver.