Løn som fuldmægtig under Skatteministeriet

En professionsbachelor i skat, der får job i en styrelse under Skatteministeriet, bliver ansat som fuldmægtig. Lønnen er aftalt i den overenskomst, der er indgået mellem Dansk Told & Skatteforbund/CO10 og Moderniseringsstyrelsen/Finansministeriet.

Det betyder aktuelt - og som udgangspunkt - (april 2020-niveau) en startløn inkl. rådighedstillæg på ca. 26.400 kr. om måneden. Dette er udgangspunktet, men aftalen åbner også mulighed for, at ansættelsesmyndigheden kan forhøje startlønnen - og dermed lønancienniteten - ved ansættelsen. Dette forudsætter, at en konkret vurdering af den nyansattes arbejdsmæssige erfaring og kvalifikationer m.v. set i relation til stillingen giver grundlag herfor.

Efter syv års ansættelse er er lønnen automatisk steget til ca. 34.400 kr. om måneden inkl. rådighedstillæg (april 2020-niveau).

Ud over den faste løn er det også muligt at få tildelt et tillæg ved de årlige tillægsforhandlinger. Tillæg kan enten gives som et fast tillæg eller som et éngangsvederlag.

Ud over lønnen indbetaler arbejdsgiver 18% i pensionsbidrag til en pensionsordning i PFA Pension.

Se oversigt over lønnen.

Som fuldmægtig er der mulighed for at avancere til en stilling som fagkonsulent – med en månedsløn på ca. 33.900 kr. – eller specialkonsulent med en månedsløn på op til ca. 42.700 kr.

Der er også mulighed for at blive leder – her starter lønnen på ca. 43.900 kr. om måneden – eller chefkonsulent (faglig specialist) med et tilsvarende lønniveau.


Nyheder
Virtuelt virksomhedsbesøg
25. marts 2021

Virtuelt virksomhedsbesøg i Skattestyrelsen den 25. marts 2021.

Bliv en af fremtidens skattemedarbejdere
03. marts 2021

Vælg efterspurgt uddannelse og vær med til at styrke skattekontrollen

Hvad er professionsbachelor i skat

- vær med til at spille en vigtig rolle for velfærdssamfundet.

Her kan du læse professionsbachelor i skat

- 3½-årig uddannelse i København, Haderslev eller Herning.

En ny uddannelse, der giver dig gode jobmuligheder

- til styrkelse af skattefagligheden i Skatteforvaltningen eller som rådgiver.