Mød en studerende på professionsbachelor i skat, der er i praktik hos Deloitte

Mød en studerende på professionsbachelor i skat, der er i praktik hos Deloitte

Rebecca Andersen, der studerer professionsbachelor i skat på VIA University College, fortæller her om sin praktikperiode hos Deloitte:

Da du skulle vælge praktiksted – tænkte du det i sammenhæng med dit fremtidige arbejdsliv?

Min uddannelse var på virksomhedsbesøg hos Deloitte i Aarhus. Her stiftede jeg bekendtskab med Transfer Pricing service-linjen og Deloittes brede vifte af fantastiske muligheder, både nationalt og internationalt.

Jeg blev specielt tiltrukket af deres muligheder for personlig og faglig udvikling, samt værdien om livslang læring.

Beskriv dine primære arbejdsområder og arbejdsopgaver i din praktik. Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

I Transfer Pricing service-linjen arbejder vi med koncerninterne transaktioner. Når der sker en transaktion koncerninternt, skal transaktionen foregå, som hvis det var mellem uafhængige parter. Også kaldt armslængdeprincippet.

På en almindelig arbejdsdag arbejder jeg typisk med Transfer Pricing dokumentation for forskellige virksomheder. Det kan eksempelvis være databaseanalyser og udarbejdelse af dokumentationsfiler for koncernen som helhed og de enkelte selskaber.

Jeg administrerer selv min tid, og tager opgaver ind fra kolleger. Muligheden for selvstændighed og fleksibilitet sætter jeg stor pris på.

Under mit praktikophold blev jeg tilbudt at deltage på en international konference i Belgien, hvilket jeg selvfølgelig takkede ja til!

Dagene var fyldt med spændende ny viden, og rigtig gode muligheder for at skabe et netværk ud over landets grænser. Lige dér så jeg med egne øjne hvilken størrelse Deloitte er, samt de uendelige muligheder, så længe man griber chancen.

På min arbejdsplads bakker vi hinanden op i både faglig og personlig udvikling.

Den personlige udvikling og godt kollegialt sammenhold bliver vægtet højt, hvorfor der også bliver afholdt en del sociale arrangementer.

I skrivende stund er jeg lige kommet hjem fra et ophold på Marienlyst Strandhotel, hvor hovedtemaet var networking.

Netværk er ekstremt vigtigt i denne branche, da vi ofte arbejder på tværs af service-linjer. Når man træder ind på kontoret, kan man hurtigt mærke at værdierne bunder i godt sammenhold, hjælpsomhed og diversitet.

Igennem forløbet har jeg som praktikant følt mig inkluderet og værdsat. Jeg er også blevet tilbudt at fortsætte som trainee efterfølgende.

Hvad giver dig faglig stolthed?

Det giver mig faglig stolthed, når jeg leverer et færdigt projekt, som har værdi for modtageren.

Mine kolleger er gode til at give feedback og ros, hvilket gør at jeg i stor grad føler mig værdsat i arbejdsopgaverne

Hvis du skulle give de nye studerende på uddannelsen et godt råd, hvad skulle det så være?

Spring ud i det!

Mit motto er: Every expert once started as a beginner.

Hvilke karriereovervejelser havde du, forud for at du valgte uddannelsen? Hvad sporede dig hen mod professionsbachelor i skat?

Jeg har altid interesseret mig for at sætte mig ind i regler og økonomi.

Da professionsbachelor i skat blev reklameret for første gang, var kombinationen af økonomi og jura oplagt for mig.

Med en professionsbachelor i skat har man mange forskellige jobmuligheder, både i den private og offentlige sektor.

Samtidigt er sandsynligheden for at uddanne sig til arbejdsløshed meget lav, da der altid vil være behov for en dygtig skattemedarbejde.


Nyheder
DTS - velkommen til studerende på VIA Randers…
27. september 2023

Dansk Told & Skatteforbund byder velkommen til nye studerende på VIA Randers.

DTS - velkommen til studerende på VIA Herning…
20. september 2023

Dansk Told & Skatteforbund byder velkommen til nye studerende på VIA Herning.

Hvad er professionsbachelor i skat

- vær med til at spille en vigtig rolle for velfærdssamfundet.

Her kan du læse professionsbachelor i skat

- i København, Odense, Herning eller Randers - og hybrid i Herning eller Randers.

En ny uddannelse, der giver dig gode jobmuligheder

- til styrkelse af skattefagligheden i Skatteforvaltningen eller som rådgiver.