Direktør for Skattestyrelsen Merete Agergaard

Direktør for Skattestyrelsen Merete Agergaard

”Vi står over for en stor rekrutteringsøvelse i Skatteforvaltningen i de kommende år. Både fordi vi skal være flere, men også fordi mange skattemedarbejdere går på pension. Skatteforvaltningen i Danmark skal bygges på en stærk faglighed og fokus på at løse kerneopgaverne. Derfor passer den faglige profil, som de kommende professionsbachelorer i skat kommer med, rigtigt godt ind i Skatteforvaltningen. Det, de kan bidrage med, er en grundig bred uddannelse i en stor kompliceret skattelovgivning, og den viden kan bruges til at give borgere og virksomheder den bedst mulige hjælp og rådgivning.

Det er et stort arbejde, der har ligget forud, inden uddannelsen gik i luften. Og jeg vil da gerne rose Dansk Told & Skatteforbund for det ihærdige arbejde, de har lagt i at få uddannelsen til at blive til virkelighed. Det er flere års arbejde for en mere fagligt vinklet uddannelse, der nu har båret frugt blandt andet til glæde for Skatteforvaltningen.”

Direktør før Skattestyrelsen Merete Agergaard


Nyheder
Professionsbachelor i skat - Haderslev
11. november 2019

På UC SYD i Haderslev kan du læse professionsbachelor i skat.

Sammen vinder vi - hvordan du gør en forskel!…
30. oktober 2019

FTFa Workshop: Sammen vinder vi - og hvordan du gør en forskel!

Hvad er professionsbachelor i skat

- vær med til at spille en vigtig rolle for velfærdssamfundet.

Her kan du læse professionsbachelor i skat

- en mellemlang videregående uddannelse.

En ny uddannelse, der giver dig gode jobmuligheder

- i skatteforvaltningen eller som rådgiver.