Direktør i SKAT for udvikling og forenkling Andreas Berggreen

Direktør i SKAT for udvikling og forenkling Andreas Berggreen

”Skatteforvaltningen står over de kommende år for at skulle rekruttere mange tusinde nye medarbejdere, fordi vi skal være flere, og fordi mange af de nuværende medarbejdere går på pension. I den forbindelse er det vigtigt, at der er et udbud af kvalificeret arbejdskraft. Det kan professionsbacheloren i skat bidrage til, fordi den fagligt og metodisk har sit fokus på de kerneopgaver, der varetages i skatteforvaltningen.

Uddannelsen har desuden den fordel, at den udbydes i det ordinære uddannelsessystem og derfor giver en kompetence, der kan bruges på tværs af privat og offentlig sektor, som der tilmed kan bygges videre på ved at følge relevant uddannelse på masterniveau efter nogle års erhvervserfaring.

På den måde skaber uddannelsen et rigtig godt udgangspunkt for, at de, der tager uddannelsen, kan skabe sig et spændende og udviklende arbejdsliv.”

Direktør i SKAT for udvikling og forenkling Andreas Berggreen


Nyheder
Professionsbachelor i skat - Haderslev
11. november 2019

På UC SYD i Haderslev kan du læse professionsbachelor i skat.

Sammen vinder vi - hvordan du gør en forskel!…
30. oktober 2019

FTFa Workshop: Sammen vinder vi - og hvordan du gør en forskel!

Hvad er professionsbachelor i skat

- vær med til at spille en vigtig rolle for velfærdssamfundet.

Her kan du læse professionsbachelor i skat

- en mellemlang videregående uddannelse.

En ny uddannelse, der giver dig gode jobmuligheder

- i skatteforvaltningen eller som rådgiver.