Skatteminister Morten Bødskov

Skatteminister Morten Bødskov

”Vores skattesystem udgør hele grundpillen i vores samfundskontrakt. Vi har pligt til at betale vores skat, og vi har ret til at få en række velfærdsydelser retur.

Med professionsbacheloren i skat har man mulighed for at uddanne sig til at arbejde professionelt med vores skattesystem og dermed holde vores samfundskontrakt i hævd. Det er både en yderst brugbar og meget spændende mulighed.

Regeringen er i fuld gang med at styrke Skatteforvaltningen markant, og i de kommende år skal der ansættes flere tusinder af nye medarbejdere.

Jeg ved, at Skatteforvaltningen er spændt på at modtage ansøgninger fra de mange dygtige folk, der har lært om alt fra økonomi og regnskab til kommunikation og jura. De kommer med en stærk pakke af kompetencer, og de vil på flere forskellige fronter kunne bidrage til at styrke vores skattevæsen.”

Skatteminister Morten Bødskov, S


Nyheder
Virtuelt virksomhedsbesøg
25. marts 2021

Virtuelt virksomhedsbesøg i Skattestyrelsen den 25. marts 2021.

Bliv en af fremtidens skattemedarbejdere
03. marts 2021

Vælg efterspurgt uddannelse og vær med til at styrke skattekontrollen

Hvad er professionsbachelor i skat

- vær med til at spille en vigtig rolle for velfærdssamfundet.

Her kan du læse professionsbachelor i skat

- 3½-årig uddannelse i København, Haderslev eller Herning.

En ny uddannelse, der giver dig gode jobmuligheder

- til styrkelse af skattefagligheden i Skatteforvaltningen eller som rådgiver.